دبیر اتحادیه

مهندس رضا احمدی اصل

زندگینامه

مهندس رضا احمدی اصل

متولد اصفهان

دارای مدرک کارشناسی

آغاز فعالیت از سال 1375

مدیرعامل شرکت سایا سیستم پردیس

مجری و گزارشگر صحنه و تلویزیون