نایب رئیس دوم اتحادیه

شهرام بشیری

زندگینامه

  • متولد 1347
  • از سال 1366 در شرکت تعاونی صنف الکتریک بعنوان حسابدار استخدام گردیده و از سال 1378 مشغول به کار در اتحادیه شده و همزمان به فعالیت اقتصادی مشغول گردیده و از سال 1390 با تاسیس واحد صنفی و دریافت پروانه کسب به فعالیت خود  ادامه می دهم.